VIẾT VỀ TRƯỜNG PHẠM HỒNG THÁI TÔI YÊU – TÁC GIẢ LÊ NGỌC ANH, NGUYỄN HUỆ PHƯƠNG – HỌC SINH LỚP 12D2

0
132