TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH PHỐ: TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC TDTT NĂM HỌC 2020 -2021

0
176

Sức khỏe là vốn quý giá nhất của mỗi con người. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Giữ  gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, cái nào cũng cần sức khỏe mới thành công”. Với mong muốn rèn luyện cho học sinh toàn diện cả về Đức –Trí – Thể  – Mỹ, trường THPT Phạm Hồng Thái thường xuyện tạo những sân chơi, phát động các phong trào thể dục, thể thao để học sinh có cơ hội được rèn luyện “Khỏe để Học tập”. Năm học 2020- 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, nhưng nhà trường đã khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt dộng thể dục thể thao của trường, quận, thành phố và đã đạt được những thành tích nhất định: Đội bóng của trường tích cực tham gia thi đấu giải An ninh Thủ đô; 100 học sinh tham gia giải chạy báo Hà Nội mới “Vì Hòa bình” do Quận đoàn Ba Đình tổ chức; Trường giành cờ tổ chức tốt nhất giải chạy báo Hà Nội mới…

Với những thành tích đã đạt được, sáng ngày 25/ 3/2022, cô Nguyễn Thị Bé – Phó Hiệu trưởng – đã đại diện nhà trường nhận cờ thi đua của Thành phố khen thưởng trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc TDTT năm học 2020- 2021. Xin được chúc mừng những thành tích đã đạt được của thầy và trò nhà trường!