Trường THPT Phạm Hồng Thái thông báo về việc mời thầu thẩm định giá mua sắm tài sản và thiết bị dạy học năm 2023

0
51
1