Thông báo về việc chuyển trường và xin học lại năm học 2023 – 2024

0
111
HD chuyen truong 2023-2024

 

Quy trình xử lý hồ sơ chuyển trường

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

 

Đơn xin chuyển trường

Don xin chuyen truong