Phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” tại các cơ quan và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

0
63
2023 08 02 Cong van 2797 phat dong cuoc thi dinh danh dien tu

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”

204 28022023 KH thi tìm hiểu PL về Định danh ĐT và DVC trực tuyến T8 2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỐ BÁO DANH VÀ MẬT KHẨU DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỐ BÁO DANH VÀ MẬT KHẨU CUỘC THI