KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2022 – 2023

0
517

PHT - PT khối 10 2022-2023.xlsx - Phòng thi số 01
PHT - PT khối 10 2022-2023.xlsx - Phòng thi số 02
PHT - PT khối 10 2022-2023.xlsx - Phòng thi số 03
PHT - PT khối 10 2022-2023.xlsx - Phòng thi số 04
PHT - PT khối 10 2022-2023.xlsx - Phòng thi số 05