Giới thiệu chương trình liên kết quốc tế trường Đại học giao thông vận tải

0
73
2023 INED-Giới thiệu Chuong trinh LKQT

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

TBTS 2023
2023-Don-dang-ky-du-tuyen-1-04-BED-UTC-Đại học

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2023-Don-dang-ky-du-tuyen-LKQT-04-EMN-UTC-Đại học
TBTS 2023 (1)

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ CẦU – ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO, CHUYÊN SÂU CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ

593-TBTS Chương trình LKQT Dongyang (Hàn Quốc)
2023-Don-dang-ky-du-tuyen-1-01-DYU-UTC-Đại học