Danh sách giáo viên tổ Xã hội năm học 2019 – 2020

0
565
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI
NĂM HỌC 2019 – 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đỗ Thị Thuỷ Tổ trưởng CM
2 Nguyễn Thị Bích hợp Tổ phó CM
3 Nguyễn Thị Lý
4 Đặng Thị Vương Nga
5 Lê Thị Nguyệt
6 Nguyễn Hải Hà
7 Nguyễn Thị Hoàng Vân
8 Lê Thị Thanh Huyền
9 Nguyễn Thu Nga
10 Bùi Thị Khánh Ly
11 Nguyễn Thị Phương Lan
12 Nguyễn Thị Huyền
13 Nguyễn Thị Hằng