Danh sách giáo viên tổ Văn năm học 2019 – 2020

0
313
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN
NĂM HỌC 2019 – 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồng Hải Tổ trưởng CM
2 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó CM
3 Nông Thị Hoạt Tổ phó CM
4 Phạm Thị Tú Anh
5 Phan Thị Như mai
6 Lê Thị Đông
7 Mai Thị Hương
8 Đặng Thị Tuyết  Mai
9 Ngô Thu Hương
10 Hoàng Thu Thủy
11 Ngô Thị Thuỷ
12 Phạm Thị Yến
13 Phạm Thị Thu Hương