DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ – THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2019 – 2020

0
230
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NN – TD – QP
NĂM HỌC 2019 – 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Thanh Bình Tổ trưởng CM
2 Phạm Thị Song Nguyệt Tổ phó CM
3 Nguyễn Mạnh Tuấn Tổ phó CM
4 Bành Quang Châu
5 Nguyễn Thanh Vân
6 Lê Thị Chinh
7 Lê Thuý Loan
8 Nguyễn Thị Bích
9 Nguyễn Thị Phương Lan
10 Vũ Thanh Thuỷ
11 Nguyễn Huyền My
12 Nguyễn Xuân Minh
13 Trần Thị Thanh Xuân
14 Nguyễn Thị Huyền Trang
15 Trần Thị Thanh Loan