DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ – THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2017 – 2018

0
273
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NN – TD – QP NĂM HỌC 2017 – 2018
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH TỔ TRƯỞNG
2 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT TỔ PHÓ
3 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
4 TRẦN THỊ THANH LOAN
5 NGUYỄN THỊ BÍCH
6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
7 NGUYỄN HUYỀN MY
8 NGUYỄN XUÂN MINH
9 TRẦN THỊ THANH XUÂN
10 BÀNH QUANG CHÂU
11 NGUYỄN THANH VÂN
12 LÊ THỊ CHINH
13 VŨ THANH THỦY
14 LÊ THÚY LOAN
15 NGUYỄN MẠNH TUẤN