DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – KỸ – TIN NĂM HỌC 2019 – 2020

0
248
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – KỸ – TIN
NĂM HỌC 2019 – 2020
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Sinh  Tổ trưởng CM
2 Bùi Phương Thịnh  Tổ phó CM
3 Đàm Thị Tố Oanh
4 Chu Thị Quyên
5 Phạm Văn Thăng
6 Đỗ Tiến Dũng
7 Nguyễn Thị Như Hoa  Nhóm trưởng chuyên môn
8 Nguyễn Như Oanh Chủ tịch công đoàn tổ
9 Lương Thị Thắm
10 Nguyễn Thị Kim Anh
11 Lê Thị Thanh Tâm Nhóm trưởng chuyên môn
12 Nguyễn Thị Thu Hương
13 Lê Mỹ Lệ
14 Nguyễn Thị Hân
15 Nguyễn Thị Thanh Thúy