DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – KỸ – TIN NĂM HỌC 2017 – 2018

0
370
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÝ – KỸ – TIN NĂM HỌC 2017 – 2018
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 NGUYỄN THỊ SINH TỔ TRƯỞNG
2 BÙI PHƯƠNG THỊNH TỔ PHÓ
3 LƯƠNG THỊ THẮM
4 ĐÀM THỊ TỐ OANH
5 LÊ MỸ LỆ
6 LÊ THỊ THANH TÂM
7 NGUYỄN THỊ HÂN
8 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
9 ĐỖ TIẾN DŨNG
10 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
11 NGUYỄN NHƯ OANH
12 PHẠM VĂN THĂNG
13 NGUYỄN THỊ KIM ANH