DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

0
212
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2019 – 2020
TT Họ và tên đảng viên Chức vụ
1 Nguyễn Thế Hưng Bí thư
2 Vũ Thị Xuân Dung Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Bé Chi ủy viên
4 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Chi ủy viên
5 Nguyễn Thị Thúy Hà Chi ủy viên
6 Nguyễn Văn Dân Tổ trưởng tổ Đảng tổ Toán
7 Đoàn Thanh Giang
8 Vương Đình Hùng
9 Nguyễn Thị Thanh Loan
10 Vũ Thị Hoài Thương
11 Nguyễn Thị Yến
12 Nguyễn Thị Thanh Bình Tổ trưởng tổ Đảng NN-TD-QP
13 Lê Thúy Loan
14 Phạm Thị Song Nguyệt
15 Trần Thị Thanh Loan
16 Nguyễn Mạnh Tuấn
17 Nguyễn Thị Huyền Trang
18 Nguyễn Thị Sinh Tổ trưởng tổ Đảng tổ Lý – Kỹ – Tin
19 Đàm Thị Tố Oanh
20 Nguyễn Văn Thăng
21 Đào Thị Thanh Chung
22 Nguyễn Thị Thu Hương
23 Nguyễn Như Oanh
24 Chu Thị Quyên
25 Bùi Phương Thịnh
26 Ngô Thị Hạnh Tổ trưởng tổ Đảng tổ Hóa Sinh
27 Phạm Thị Xô
28 Nguyễn Thị Điểu
29 Nguyễn Hải Vân
30 Trần Thị Vân
31 Nguyễn Hồng Hải Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn
32 Lê Thị Đông
33 Nguyễn Thị Hiền
34 Mai Thị Hương
35 Nguyễn Thị Hương
36 Ngô Thu Hương
37 Nông Thị Hoạt
38 Ngô Thị Thủy
39 Đỗ Thị Thủy Tổ trưởng tổ Đảng tổ Xã hội
40 Nguyễn Thị Lý
41 Đặng Thị Vương Nga
42 Nguyễn Hải Hà
43 Tạ Thu Trang Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn phòng