DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

0
30
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THẾ HƯNG Bí thư
2 VŨ THỊ XUÂN DUNG Phó Bí thư
3 NGUYỄN THỊ MỸ THANH Chi ủy viên
4 NGUYỄN THỊ BÉ Chi ủy viên
5 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ Chi ủy viên
6 BÙI THỊ THANH THỦY Tổ trưởng tổ Đảng tổ Toán
7 VƯƠNG ĐÌNH HÙNG
8 NGUYỄN VĂN DÂN
9 ĐOÀN THANH GIANG
10 NGUYỄN THỊ YẾN
11 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG
12 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
13 NGUYỄN THỊ THANH LOAN
14 NGUYỄN THỊ SINH Tổ trưởng tổ Đảng tổ Lí-Kỹ- Tin
15 ĐÀM THỊ TỐ OANH
16 PHẠM VĂN THĂNG
17 NGUYỄN NHƯ OANH
18 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
19 NGÔ THỊ HẠNH Tổ trưởng tổ Đảng tổ Hóa-Sinh
20 NGUYỄN THỊ ĐIỂU
21 PHẠM THỊ XÔ
22 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
23 TRẦN THỊ VÂN
24 NGUYỄN HỒNG HẢI Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn
25 NGUYỄN THỊ HIỀN
26 LÊ THỊ ĐÔNG
27 MAI THỊ HƯƠNG
28 NGÔ THU HƯƠNG
29 NÔNG THỊ HOẠT
30 PHẠM THỊ SONG NGUYỆT
31 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Tổ trưởng tổ Đảng tổ NN-TD-QP
32 NGUYỄN MẠNH TUẤN
33 LÊ THÚY LOAN
34 TRẦN THỊ THANH LOAN
35 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
36 ĐỖ THỊ THỦY Tổ trưởng tổ Đảng tổ Xã hội
37 NGUYỄN THỊ LÝ
38 ĐẶNG THỊ VƯƠNG NGA
39 ĐÀO THỊ THANH CHUNG Tổ trưởng tổ Đảng tổ Văn phòng
40 TẠ THU TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây