DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM 2020

0
292
CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM 2020
TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thế Hưng Bí thư
2 Vũ Thị Xuân Dung Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Bé Chi ủy viên
4 Nguyễn Thị Thúy Hà Chi ủy viên
5 Nguyễn Thị Sinh Chi ủy viên – Tổ trưởng tổ Lý – Kỹ – Tin
6 Nguyễn Thị Mỹ Thanh
7 Nguyễn Văn Dân Tổ trưởng tổ Toán
8 Đoàn Thanh Giang
9 Võ Thị Bích Hợp
10 Vương Đình Hùng
11 Nguyễn Thị Hương
12 Nguyễn Thị Thanh Loan
13 Vũ Thị Hoài Thương
14 Nguyễn Thị Yến
15 Nguyễn Thị Điểu
16 Nguyễn Hồng Hải Tổ trưởng tổ Văn
17 Lê Thị Đông
18 Nguyễn Thị Hiền
19 Mai Thị Hương
20 Ngô Thu Hương
21 Nông Thị Hoạt
22 Ngô Thị Thủy
23 Nguyễn Thị Thanh Bình Tổ trưởng tổ NN- TD – QP
24 Trần Thị Thanh Loan
25 Phạm Thị Song Nguyệt
26 Nguyễn Mạnh Tuấn
27 Nguyễn Thị Huyền Trang
28 Lê Thúy Loan
29 Đỗ Thị Thủy Tổ trưởng tổ Xã hội
30 Nguyễn Thị Lý
31 Đặng Thị Vương Nga
32 Nguyễn Hải Hà
33 Lê Thị Nguyệt
34 Chu Thị Quyên
35 Nguyễn Thị Thu Hương
36 Nguyễn Văn Thăng
37 Đào Thị Thanh Chung
38 Đàm Thị Tố Oanh
39 Nguyễn Như Oanh
40 Bùi Phương Thịnh
41 Ngô Thị Hạnh Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh
42 Phạm Thị Xô
43 Nguyễn Hải Vân
44 Trần Thị Vân
45 Phan Thị Huệ
46 Tạ Thu Trang Tổ trưởng Văn phòng