ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2015-2020

0
189

Ngày 25/9/2015 tại trường THPT Phạm Hồng Thái diễn ra Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2015-2020. Đại hội diễn theo đúng trình tự, nghi thức trọng thể và thành công tốt đẹp.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Văn Thảnh – Phó Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục  Hà Nội, lãnh đạo cấp ủy nhà trường cùng toàn thể các công đoàn viên.Đại hội đã nghe bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kì 2012-2015 và dự thảo phương hướng công tác công đoàn nhiệm kì 2015-2010 do đại diện đoàn chủ tịch trình bày.Đại hội được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các vị đại biểu Công đoàn ngành, của Chi bộ và nhà trường,  nghe các tham luận hết sức tâm huyết của các tổ công đoàn … và Đại hội đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà được công đoàn ngành trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác. Đại hội cũng đã lựa chọn bầu ra ban chấp hành công đoàn nhiệm kì 2015-2020.